Závětří, zádveří

Vstup do domu není jen otázka vstupních dveří. Správně řešený vstup rodinného domu v našich klimatických podmínkách by měl splňovat několik základních požadavků.

UMÍSTĚNÍ  VSTUPU

 Ideální umístění vstupu je na neosluněné straně domu. Zbývající část domu pak může být využita pro obytné místnosti, které by měly být osluněné. Neosluněná místnost není dle výkladu stavebních norem obytná; i když může sloužit jako ložnice nebo obývací pokoj není pobyt v ní nijak příjemný.

OCHRANA  VSTUPU  PROTI  DEŠTI  A  VĚTRU

 Vstup by měl poskytovat ochranu proti dešti i větru. Část stavby, která tuto funkci plní nazýváme závětří – stojíce v závětří jsme za větrem. Jistě není nijak příjemné stát v dešti před svým domem a hledat po kapsách klíč a přitom jednou rukou stále přidržovat nad svou drahou polovičkou a také nad sebou deštník. Přidá-li se k dešti i vytrvalý vichr z hor, je možnost, že nepromokneme až na kůži v rovině pouze teoretické. Závětří by mělo být dostatečně velké, ideálně tak, aby poskytovalo krytý prostor pro 3 až 4 osoby, což je obvyklý počet  běžné návštěvy. Dům, ve kterém je očekáván  bohatý společenský život by měl mít závětří přiměřeně větší. Závětří by mělo chránit také proti větru nejlépe plnou stěnou (prosklenou, dřevěnou nebo zděnou). Proto bychom měli znát převládající směr větrů v  lokalitě plánovaného domu. Závětří je nezbytnou součástí domu, jeho opomenutí lze považovat za hrubou chybu. Dům bez prostorného a funkčního závětří není kompletní.

OCHRANA  VSTUPU  PROTI  PRONIKÁNÍ  CHLADU

Vstup by měl být chráněn proti pronikání chladu v zimních měsících při otevření dveří. Za vstupními dveřmi proto umisťujeme předsíň, která se v tomto případě nazývá zádveří – stojíce v zádveří jsme za dveřmi vstupu do domu. Velikost zádveří volíme přiměřeně k velikosti domu. Zádveří není pouhou částí chodby, mělo by zde být volné místo pro odložení kočárku, možná i koloběžky pokud tato nemá své parkovací místo v garáži vedle tátova auta. Může tu být i botník, vhodnější je jeho umístění až ve vytápěné chodbě. Nezapomínejme, že zádveří je prvním prostorem našeho privátního bydlení, už v zádveří bychom měli myslet na estetické řešení tohoto prostoru a umístit zde interiérové doplňky, křesílko nebo lavici na sednutí, možná i drobné umělecké dílko prozrazující naše umělecké cítění.  Zádveří je nezbytnou součástí domu, jeho opomenutí lze považovat za hrubou chybu. Dům bez prostorného a funkčního zádveří není kompletní.

KONEČNĚ TO HLAVNÍ

Vyřešením závětří a zádveří se dostáváme ke vstupní hale nebo chodbě, to záleží na velikosti a našich požadavcích. Chodbu volíme jen v opravdu nezbytných případech minimálních rodinných domů. Vstupní hala nebo chodba bude tématem našeho dalšího BLOGU.

J. Vrbík

Teorie ulity Jako mladý architekt, začínající nesměle i svou soukromou praxi

Závětří, zádveří Vstup do domu není jen otázka vstupních dveří. Správně

Příhody z projektování I. - 1.díl Počátkem roku 2011 mne navštívil

Barvy v interiéru Barevné pojetí interiérů podléhá stejným zákonitostem jako móda