Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Společnost Ateliér Vrbík s r.o. – architektonická kancelář, se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov, provozovna náměstí T.G.Masaryka 15/24, Lipník nad Bečvou, DIČ: CZ26881918 zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 29055 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů zpracovává u svých zákazníků tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení a titul/=Zákazník/, adresa bydliště, adresa stavby, e-mail, mobilní telefonní číslo

 1. Výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem právního titulu „plnění smlouvy“ o vypracování stavební dokumentace mezi Správcem a Zákazníkem.
 2. Osobní údaje Zákazníka budou Správcem zpracovávány dle zákona o účetnictví, nejdéle 5 let.
 3. Jiné zpracovatele v současné době Správce nevyužívá (marketingové firmy, cloudy, …)
 4. Abychom uchránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem nebo užitím, používáme vhodné zabezpečovací technologie a postupy a antivirový program.
 5. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte zasláním emailu na vrbikova@atelier-vrbik.cz právo:
 6. – vzít souhlas kdykoliv zpět
 7. – požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 8. – požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 9. – vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 10. – požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 11. – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat námitku či stížnost k dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů.

Dne 23.5.2018