Spíž neboli sklad potravin

Spíž je nezbytnou součástí rodinného domu, její opomenutí lze považovat za hrubou chybu. Rodinný dům bez prostorné a správně umístěné spíže není kompletní.

Hodnotím-li různé návrhy rodinných domů, vždy mě zajímá, jak je vyřešeno skladování potravin. Jíme v průměru třikrát denně, třikrát denně si musíme připravit nebo uvařit jídlo, při přípravě nebo vaření jednoho jídla několikrát otevíráme příslušné skladové místo. Suroviny pro vaření mohou být uloženy ve spížní skříni, v ledničce nebo v mrazničce. Nejdůležitějším skladovým prostorem je spíž. Měla by být umístěna vedle kuchyně a přístupná dveřmi přímo z kuchyně. Spíž, která je vzdálená od kuchyně více než tři kroky je umístěna nevhodně. Tento handicap můžeme minimalizovat používáním běžeckých treter při vaření, ale tento nápad bych neměl odvahu svým klientům navrhnout. Dveře do spíže umístěné přímo v kuchyni zabírají poměrně velkou šířku (cca 80 až 90 cm) na úkor délky kuchyňské linky. Takové umístění spíže není příliš estetické. Kuchyňská linka by měla být co nejdelší, každé její omezení nevhodně umístěnými dveřmi je nešťastné. Léty projektování jsem se propracoval k ideálnímu umístění spíže – z kuchyně vybíhá krátká chodbička, která umožňuje přístup do spíže aiž by byla zkrácena kuchyňská linka. Vedle spíže může být úklidová skříň popřípadě  komora. Pro toto uspořádání je důležité, aby plocha kuchyně byla beze zbytku využita pro umístění kuchyňské linky při všech čtyřech stěnách místnosti. V takto řešené kuchyni je dostatek prostoru pro umístění nízkých i vysokých spotřebičů. Velikost spíže pak může být libovolná, není jen kousíčkem půdorysu domu, který zbyl.

Kam ale umístit spíž v rámci celého domu? Inspiraci hledejme v řešení rodinných domů v USA. Umístění spíže je v návrzích nových rodinných domů stále stejné. V převážné většině vždy za garáží. Spíž je průchozí, přístupná z garáže, druhé dveře vedou ze spíže přímo do kuchyně. Auto se stalo důležitou součástí našeho života, nákup ve velkém do auta je běžný. Návrh rodinného domu by měl tento trend odrážet a nabídnout pohodlný způsob vykládání nákupu z auta a jeho uložení ve spíži. Námitku, že z garáže pronikají výfukové plyny do spíže můžeme vyřešit těsnými dveřmi, nebo podtlakovým větráním garáže, které se zapne při každém otevření dveří mezi garáží a spíží. Dávám přednost vložení krátké větrané chodbičky mezi garáž a spíž. Tato chodbička slouží současně jako zahradní vstup od kuchyně. Na rozdíl od USA slouží naše zahrádky také jako významný zdroj potravin a  čerstvá vlastnoručně vypěstovaná zelenina přinesená ze zahrady přímo do kuchyně je zlatým hřebem naší nedělní snídaně.

Teorie ulity Jako mladý architekt, začínající nesměle i svou soukromou praxi

Krb a televize Rád si prohlížím projekty rodinných domů. Překvapuje mě,

Příhody z projektování I. - 1.díl Počátkem roku 2011 mne navštívil

Barevnost v exteriéru Procházím-li některými čtvrtěmi některých měst, jímá mě závrať