Tvar střechy RD

Mnoho investorů se domnívá, že volba tvaru střechy jejich vlastního domu je pouze  jejich privátní záležitostí. Není tomu tak zcela beze zbytku. Některé domy jsou takto i realizovány, výsledek je nepředvídatelný. Náš dům spoluvytváří tvář města či vesnice, jeho architektonický výraz by měl tento úkol splnit důstojně a odpovědně. V převážné většině případů je tvar střechy stanoven tzv. REGULATIVY. Je to soubor požadavků vydaných a schválených stavebním úřadem, které je nutno při návrhu rodinného domu dodržet. Regulativa určují především vzdálenost domu od veřejné komunikace, tzv. uliční čáru, požadované odstupy od hranic pozemku a okolních budov, maximální výšku plánovaného domu, tvar a sklon střechy. Tyto požadavky jsou pro budoucího stavebníka závazné a jen obtížně překonatelné (většinou jen na základě značného úsilí), pokud představa plánovaného domu je odlišná. V současné době poměrně utužené stavební byrokracie bych v takovém případě doporučil koupi jiné parcely, pro kterou regulativa nám nevyhovující již neplatí.

V případě, že žádná regulativa nebyla stanovena a my máme volnost výběru, volil bych obezřetný postup. Nehorším výsledkem volnosti názorů na tvar střechy je shluk domů s různými sklony střech. Se stejným nehezkým výsledkem se setkáme, když stanovená regulativa pro výstavbu v dané lokalitě jsou sice stanovena ale nedodržována a průběžně měněna na základě přání nových stavebníků kombinovaných s jejich diplomatickým umem.

Každý tvar střechy má svůj důvod a význam v lokalitě, kde se dům nalézá. Pro středoevropskou oblast a dále na sever je typická sedlová střecha. Její sklon je různý, na Hané převažuje sklon střech okolo 40°, na Valašsku a v horských oblastech se sklon mírně zvyšuje. Pro alpské oblasti je typický mírný sklon střechy okolo 20° s výraznými přesahy. Tento tvar střechy má svůj důvod. Na střeše s mírným spádem se udrží silná vrstva sněhu po celou zimu jako významný izolant. Výrazné přesahy střech vytvářejí okolo domu úzký chodník nezapadaný sněhem. Obyvatelé domu nejsou nuceni denně odhazovat obrovské množství sněhu, které je v této oblasti běžné. Na americkém středozápadu se ve 20. století staly oblíbené střechy se sklonem 10 až 15°, také s výraznými přesahy. Funkce tohoto tvaru střechy je jiná a daná teplým klimatem oblasti. Minimální spád střechy je ekonomicky výhodný a její sklon nepodstatný, protože dešťové srážky jsou zde malé. Výrazné přesahy střech pak chrání velká okna domu před poledními slunečními paprsky. Jiný tvar střech najdeme v evropském středomoří na jihu Řecka, na Krétě a dále jižněji v severní Africe. Zde jsou běžné ploché střechy, protože dešťové srážky v těchto oblastech jsou zanedbatelné. Na trámech stropu posledního podlaží je nanesena silná vrstva hlíny jako izolant proti slunečnímu záření. Taková konstrukce by na střeše s mírným spádem nebyla možná. Ochrana vnitřních prostorů proti slunci je řešena zmenšením rozměrů oken a stíněním okenicemi.

V našich podmínkách můžeme volit libovolný tvar střech. Určité doporučení je ale vhodné. Rodinné domy s plochými střechami jsou spíše vhodné v oblasti předměstské moderní zástavby. Na venkově volíme tvar střechy a její sklon shodný podle místní zástavby. Rozdílné sklony střech vždy působí disharmonicky. Lidské oko rozezná rozdílné sklony střech i v rozmezí několika málo stupňů. 

J. Vrbík

První řemeslo - architekt a stavitel Jeden starý otřepaný vtip tvrdí,

Barvy v interiéru Barevné pojetí interiérů podléhá stejným zákonitostem jako móda

Oslunění Prohlížím si v časopisu fotografie nádherného moderního rodinného domu. Dům

Závětří, zádveří Vstup do domu není jen otázka vstupních dveří. Správně