Výběr místa pro stavbu RD

Výběr dobrého místa pro stavbu našeho rodinného domu je polovina cesty k úspěšnému výsledku – domu, který se nám bude líbit a bude uspokojovat všechny naše potřeby. Mnoho lidí tuto fázi přípravy podceňuje – jakoby se domnívali, že dostatek peněz zaručí i dobrou kvalitu domu. Staví domy v úzkých prolukách, na strmých svazích, na zrekultivovaných skládkách, ve stínu vysokých budov nebo nad vodopády – to je ten známý příklad uváděný v každé architektonické encyklopedii. Dobře řešený a esteticky hodnotný dům ještě není zárukou pohodlného a příjemného bydlení. Problematické okolí může samotný dům zcela znehodnotit.

Při hledání místa pro stavbu rodinného domu bychom měli být velmi pozorní a obezřetní. Kvalitu stavebního pozemku určují:

– širší vztahy k okolí

– podmínky dané vlastním pozemkem

Posouzení okolí:

Důležitým zdrojem základních informací je Územní plán města nebo obce. Dozvíme se z něj plánovaný stavební rozvoj v nejbližším okolí našeho budoucího domu a také omezení, která se k danému pozemku vztahují. Nově plánovaná komunikace může svým ochranným pásmem zasahovat až na váš pozemek a omezovat umístění vašeho domu. Také zahájení stavby dálnice nebo jiné stavby v blízkosti vašeho právě dokončeného domu by vás nemělo překvapit. Je potřeba ověřit zda lokalita je nebo není v záplavovém území. Není problém postavit dům v záplavovém území, návrh ale musí tuto skutečnost zohlednit. Přízemí domu musí být min. 0,30m nad zjištěnou hladinou povodňové vlny, což v důsledku vede ke zvýšení základů stavby a jejímu zdražení. Dům by také neměl být podsklepen. Stávající domy vašich sousedů mohou vyvolat různá omezení, např. dodržení odstupových vzdáleností v souladu se stavebním zákonem nebo mohou váš pozemek stínit zrovna v místě plánovaného obývacího nebo dětského pokoje.

Dalším důležitým kriteriérem jsou geologické, hydrogeologické a morfologické poměry:

Geologické podmínky tj. únosnost základové půdy a její druh. Půdy málo únosné vyžadují širší základy, těžké jíly zase hlubší základy tak, aby nedošlo k jejich podmrzání a porušení stavby. Tyto okolnosti základy a tím celou stavbu zdražují. Také bychom měli posoudit výskyt geopatogenních zón. Ne každý vnímá tuto záležitost jako problém. Ale již starověcí stavitelé nedoporučovali stavět nad tzv. „dračími žilami“. Proudící podzemní voda nebo jiné geologické anomálie vytváří nad povrchem silová pole, která negativně ovlivňují naše zdraví, zvláště jedná-li se o vliv dlouhodobý v délce více než desítky let. Studie provedená Dr.Ing.arch. Gardavským v Olomouci zmapovala výskyt rakoviny ve vybrané lokalitě v průběhu 100 let. Místa výskytu proudů podzemní vody se překvapivě shodovala s vyšším úmrtím na rakovinu.

Hydrogeologické poměry:

Měli bychom posoudit nejen  podzemní vody (její hloubku a agresivitu) ale také vodní plochy v nejbližším okolí, které ovlivňují místní mikroklima v letních měsících zvýšeným výskytem obtížného hmyzu a v zimních měsících přízemními mlhami těžce snášenými astmatiky.

Morfologické poměry:

Je důležité jak je vytvořena okolní krajina. Kopce a hory ovlivňují převládající směr větrů. Úzké a uzavřené údolí může způsobovat turbulence ovzduší, které malebné zákoutí (posuzováno v létě) promění v zimě v kombinaci s nekvalitním topivem užívaným našimi sousedy v nedýchatelnou kouřovou kulisu. Blízké kopce mohou také snižovat oslunění našeho pozemku zvláště v zimě, kdy je slunce nízko nad obzorem.

Posouzení stavebního pozemku:

Základním kriteriem je jeho velikost, tvar a rozměry. Nejvhodnější je tvar spíše čtvercový. Rozhodujícím rozměrem je šířka pozemku.  Mnoho stavebníků je přesvědčeno, že i na úzké parcele lze navrhnout pěkný a pohodlný dům. Stavební zákon je ale neúprosný a stanovuje boční odstupy našeho budoucího domu na 3,5 m od hranic sousedů. Zdánlivě pěkná parcela šířky 15,0 m umožní postavit dům o šířce 8,0 m, pokud můžeme využít výjimku pak 9,5 m.

Druhým závažným kriteriem je existence inženýrských sítí  – kanalizace, vodovod, plynovod a vedení elektro. Jsou-li všechny sítě u pozemku, je napojení nového domu přípojkami bezproblémové. Pokud jsou tyto sítě vzdálené, znamená to, že se nejdříve musí řešit jejich prodloužení až k místu naší plánované stavby. Tento zdánlivě jednoduchý úkol má své řešení. Především je třeba si uvědomit, že se jedná o stavbu veřejnou a na cizím pozemku. Jeho majitel, obec nebo město, je účastníkem této stavby. Základní otázka je: Kdo bude prodloužení sítí platit. Měla by to být obec nebo město, která pak prodloužené sítě bezplatně převede do majetku jednotlivých správců sítí. Pokud  obec nebo město nemá tuto stavbu ve svém investičním plánu z důvodu nedostatku financí nebo neekonomičnosti celé stavby z hlediska využití i dalšími stavebníky, mohl by prodloužení sítí zaplatit stavebník. Tato možnost je spíš teoretická a možná, pokud se jedná o velmi krátkou vzdálenost. V případě větší vzdálenosti pak náklady na prodloužení inženýrských sítí snadno převýší hodnotu vlastního domu. Za takových podmínek je pak realizace stavby domu prakticky nemožná.   

Třetím, neméně závažným ktriterem je pak orientace pozemku ke světovým stranám a poloha přístupu na pozemek. Dostatečné oslunění domu, především všech jeho obytných místností je základním požadavkem. Jistě je správné umístit garáž vedle vstupu do domu a propojit vstupní komunikační prostory s příslušným zázemím. Je-li vstup na pozemek a také do domu z jihu, je to problém. Garáž a vstup blokují nejhodnotnější část dispozice domu – tu, která je prosluněná a vhodná pro umístění obytných prostorů. Je-li parcela dostatečně široká, lze najít uspokojující řešení a garáž umístit z boční strany domu. Pokud je parcela úzká, pak optimální řešení se hledá obtížně a za cenu kompromisů. Řešením může být přemístění garáže do zadní části pozemku. Příjezd ke garáži se ale značně prodlouží a jeho údržba v zimních měsících bude náročná, pokud auto nebo auta jsou denně využívána k cestě do zaměstnání.

Svažitost terénu:

Navrhnout dům na příkrém svahu s krásným výhledem do údolí je lákavá výzva pro každého architekta. Vyžaduje však jiné než standardní řešení, takové, které z náročného a technicky nevhodného místa udělá přednost. Pokud se stavebník energicky vloží do tvorby koncepce domu, která vnitřní dispozici rozbije soustavou schodišť a vyrovnávacích stupňů, pak z krásné architektonické úlohy zůstane paskvil kvality rotopedu zaručující nikdy nekončící možnost k posilování svalstva nohou všech obyvatel domu.

 

Výstavba v nové rozparcelované lokalitě má riziko  neznámých sousedů a jejich nových domů. Bohužel, stavební úřady nemají nástroje k řízení nové výstavby z hlediska kvality a estetiky. Nesourodé shluky nových rodinných domů v kobercových zástavbách jsou mnohdy odstrašující.

 

Další otázky, které je třeba zodpovědět před koupí parcely pro náš dům se týkají možnosti vzniku širších sociálních vztahů. Mohou mít vliv nejen na naši spokojenost, ale také na naše zdraví včetně našich dětí, mohou ovlivňovat naše rodinné vztahy i v rámci širší rodiny, mít vliv na sociální vývoj našich dětí, na náš společenský život a pracovní uplatnění. Tuto oblast bych však již přenechal k vlastnímu uvážení.

Nakonec bych se chtěl zmínit o tom slavném domě nad vodopády. Kdysi jsem pobýval pár dní kdesi v Krkonoších v roubené chatičce na břehu zurčícího potůčku, tak malého, že se dal bez námahy překročit. To líbezné klokotání se v noci proměnilo v nepředstavitelně obtěžující hluk.

Spíž neboli sklad potravin Spíž je nezbytnou součástí rodinného domu, její

Závětří, zádveří Vstup do domu není jen otázka vstupních dveří. Správně

Barvy v interiéru Barevné pojetí interiérů podléhá stejným zákonitostem jako móda

Tvar střechy RD Mnoho investorů se domnívá, že volba tvaru střechy