Teorie ulity

Jako mladý architekt, začínající nesměle i svou soukromou praxi při svém řádném zaměstnání, stanovující pracovní dobu na 8,5 hodiny denně, striktně požadovanou 7,5 hodinovou dobu relaxace a předpokládanou 8-mi hodinovou dobou spánku, jsem byl blahosklonně oprávněn svým socialistickým zaměstnavatelem soukromě vyprojektovat maximálně dva rodinné domy ročně. Pro vysvětlení musím dodat, že písemný souhlas zaměstnavatele k projektu byl podmínkou k jeho přijetí na stavebním úřadu.

Takovou praxí se nové znalosti a zkušenosti získávaly obtížně. Rád jsem proto přijal pozvání na prohlídku nového rodinného domu, postaveného dle projektu zručného architekta, toho času již pracujícího v Austrálii. Dům se velmi líbil mému klientovi, přál si, abych obdobný dům téže kvality vyprojektoval i pro něj.

Dům nebyl příliš velký, měl podkroví a zajímavý tvar střechy. Střecha měla nezvykle malý spád a výrazné přesahy. Byl zde zřejmý vliv středomořské architektury. Zaujal mě dojem, který jsem měl při vstupu do domu a postupném vcházení dovnitř. Přes velkoryse prosklené zádveří jsem vstoupil do malé haly. Vstup do obývacího pokoje byl umístěn stranou v rohu haly. Toto umístění vstupu bránilo přímému pohledu z haly do obývacího pokoje. Sedací souprava v obývacím pokoji byla umístěna zády ke vstupu do pokoje. Celou dobu jsem měl pocit, že vcházím do domu a do obývacího pokoje jak do ulity, postupně se do něj zavrtávám a odhaluji jeho další a další zákoutí.

Tento princip, který vytváří prostor nabízející pocit bezpečí, útulnosti a soukromí se snažím uplatňovat při svých návrzích rodinných domů. Začínám u hlavního vstupu do domu: otevřené vstupní dveře by neměly umožňovat průhled z ulice až do nitra domu. Setkal jsem se i s průhledy otevřenými dveřmi přes celý dům z ulice až na zahradu. Za vhodnější považuji vstupní čáru zalomit, tzn. neumisťuji dveře za sebou, ale tak, aby přímému průhledu bylo zabráněno.

Stejný princip lze použít i mezi halou a obývacím pokojem. Tímto způsobem můžeme dobře oddělit jednotlivé zóny rodinného domu na:

    1. zóna poloveřejná – předprostor domu a vstupní zádveří (je otevřená pohledům z ulice)

    2. zóna návštěvnická – listonoš, pojišťovák, krátké nezvané návštěvy

    3. zóna společenská – rodina a zvaní hosté

    4. zóna privátní – jen pro členy rodiny

 Ing.arch. Jiří Vrbík

Spíž neboli sklad potravin Spíž je nezbytnou součástí rodinného domu, její

Výběr místa pro stavbu RD Výběr dobrého místa pro stavbu našeho

Teorie ulity Jako mladý architekt, začínající nesměle i svou soukromou praxi

Barvy v interiéru Barevné pojetí interiérů podléhá stejným zákonitostem jako móda