Příhody z projektování I. - 2.díl

Stav před zahájením projekčních prací:

Základy včetně ležaté kanalizace byly zrealizované podle původního projektu. Trámy pro stropy a krovy byly nařezány. Nový projekt musel tuto skutečnost respektovat.

NOVÝ DŮM – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

PŘÍZEMÍ:

 1. navrženo závětří chránící hlavní vstup před deštěm
 2. navrženo zádveří
 3. schodiště je změněno na dvouramenné s mezipodestou (schody jsou přímé), schodiště je pohodlnější a bezpečnější, pod rozšířeným horním ramenem schodiště umístěn záchod s pisoárem, za schodištěm navržen zadní východ z domu – zahradní  vstup
 4. schodiště je přemístěno do vhodnější polohy, půdorys domu je uvolněn pro vybudování zádveří a lepší využití prostoru v podkroví
 5. kuchyň je rozšířena o 80cm, je tu místo i pro jídelní stůl pro 4 osoby
 6. kuchyňská linka je prodloužena, dřez přemístěn pod okno
 7. v obývacím pokoji jsou okna přemístěna ze strany JV na stranu JZ, interiér pokoje je lépe a příjemněji osvětlen, je prosluněn jižním a západním sluncem, okna ve štítě jsou důležitým prvkem architektonického výrazu celého domu
 8. ložnice je určena pro babičku jako garsonka – je přemístěna na JV stranu, je osluněná ranním sluncem a má pěkný výhled do krajiny, možnost zřízení malého kuchyňského koutu – investor upřednostňuje společné vaření v kuchyni
 9. umývárna se záchodem je přemístěna na stranu SZ s oknem do dvorku,  sprcha je velká, kruhová, průměr 100cm, ve sprše sklopné sedátko,  dále umývadlo a místo pro pračku
 10. přístup do umývárny je z chodby
 11. všechny dveře do záchodů, umývárny a koupelny mají šířku 70cm
 12. okna do obytných místností jsou zvětšena na 112,5 x 150cm, do kuchyně 200 x 125cm (se zvýšeným parapetem)
 13. interiér obývacího pokoje bude tvořit sedací souprava, skříňky, police, mobilní panel s televizí volně stojící v prostoru pokoje před sedačkou (investor nepožaduje velkou televizi), rozkládací jídelní/pracovní stůl – pro velké stolování v obývacím pokoji bude panel s televizí přesunut ke zdi a uprostřed pokoje postaven velký jídelní stůl pro 12 – 16 osob

PODKROVÍ

 1. plocha chodby je přiměřeně zmenšena, v chodbě jsou vestavěné šatní skříně
 2. pracovna není požadována, postačí pracovní kout v obývacím pokoji
 3. prostor nad obývacím pokojem je zastropen, vznikla nová velká ložnice pro hosty – 4lůžka (děti a vnuci)
 4. okna obou ložnic jsou zvětšena – 100 x 137,5cm (okna v podkroví jsou menší než okna v přízemí – důležitá estetická zásada), do obou ložnic jsou navíc  navržena střešní okna
 5. ve vikýři je řešena pohodlná koupelna s větší vanou (rodinní příslušníci jsou vyššího vzrůstu – basketbalisté), mírně větším sprchovým koutem (z téhož důvodu), umývadlem, místem pro květiny a křesílko, z vany je výhled oknem do krajiny, samostatný záchod s umývadlem, místem pro pračku a košem na špinavé prádlo, ze záchodu je taky krásný výhled oknem
 6. využití půdního prostoru je zvýšeno asymetrickým uložením střechy na obvodových zdech (podezdívka střechy je na jedné straně výrazně zvýšena, vznikl zde vyšší prostor pro umístění vestavěných skříní), přesahující část střechy uložená na dřevěných sloupcích kryje obě venkovní

NOVÝ DŮM – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:

 1. rozměry oken a délky jednotlivých částí zdí respektují rozměrový modul 25cm zdících cihel HELUZ, popř. poloviční 12,5cm, světlá výška domu je zvýšena o 12,5cm, navrženy stropy HELUZ – ocelové stropy zrušeny
 2. předsazení obvodové zdi ve střední části hlavního průčelí o 15cm – zrušeno
 3. odstupňované zesílení zdi v podkroví – zrušeno, obvodové zdivo celého domu je v jednotné tloušťce 50cm
 4. ložnice v přízemí je zastropena dřevěnými viditelnými trámy, trámy jsou uloženy na kratší délku místnosti 5,0m (půdorys zastropeného prostoru je 6,0 x 5,0m), délka trámů přesahuje doporučený limit o 50cm, trámy jsou proto osazeny hustěji, ocelová podpůrná konstrukce – zrušena
 5. konstrukce krovu je doplněna o dřevěné sloupky, které zkracují délku rozponů vrcholové vaznice o 50cm, vrcholová vaznice je zesílena, pásky jsou kotveny do sloupků, sloupky jsou uloženy na bačkorách ležících na  stropě I.NP, sloupky a bačkory jsou součástí interiéru podkroví, všechny tesařské spoje jsou standardní, ocelové atypické kotvení – zrušeno
 6. ocelová táhla – zrušena

PŮVODNÍ STAVENÍ – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

 1. současná okna ponechána beze změny, malé novodobé okno do dvora nahrazeno původním oknem z kuchyně (19.století), v kuchyni místo tohoto okna jsou navrženy balkonové dveře v šířce původního okna pro východ z kuchyně na terasu
 2. dveře mezi chodbou a kuchyní jsou ponechány beze změny, vedle kuchyně navržena nová umývárna  (2 umývadla, sprcha) a samostatný záchod
 3. všechny komíny v novém i starém domě jsou umístěny u hřebene střechy
 4. spojovací chodba mezi novým a starým domem – zrušena, doplněno nové vstupní zádveří (celodřevěná konstrukce)
 5. místnost pro vytápění je mírně zvětšena
 6. fasáda nového i starého domu je řešena ve dvou barevných odstínech barvy světle pískové

PŮVODNÍ STAVENÍ – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:

 1. prohlídka včetně částečné demontáže prokázala, že současné dřevěné krovy a stropy jsou v poměrně dobrém stavu, budou ponechány a ošetřeny proti hnilobě a škůdcům, ztrouchnivělé části krovu budou vyměněny, nad současným stropem bude proveden nový dřevěný strop pro využití podkroví pro dvě malé ložnice – celková kapacita starého domu pro pronájem rekreačních pobytů bude 8 lůžek (2 rodiny), přístup do podkroví je řešen novým dřevěným jednoramenným schodištěm umístěným v kuchyni
 2. dům bude zateplen odvětrávaným způsobem současně s podřezáním obvodového zdiva a osazením izolace proti vlhkosti

VENKOVNÍ ÚPRAVY:

 1. krytá terasa u nového domu má přímý přístup z obývacího pokoje dvěma balkónovými dveřmi, terasa bude vydlážděna původními zachovanými dlažebními kameny, další navazující plocha bude vydlážděna nepravidelně a doplněna skalkou (z kamenů ze stodoly)
 2. prodloužení střechy je určeno pro přístřešek pro auto
 3. v současné zídce  je navržena  nová branka pro přístup na dvorek
 4. nová kanalizační jímka je navržena v místě původní žumpy ve dvorku

ZÁVĚR:

 1. Celkové architektonické pojetí projektu jasně odlišuje nový dům postavený ve 21. století a původní stavení z počátku 20. století. Nový dům není nezávislým moderním výtvorem. Je podřízen principům  lidové architektury Jižních Čech, kompozice oken je inspirována konkrétními příklady staveb z okolí, především kombinace symetrických a nesymetrických uspořádání oken v hlavních štítech, která vnáší neopakovatelnou osobitost a živost celkovému výrazu domu.
 2. Původní stavení je ponecháno s minimálními zásahy do vnějšího výrazu, kromě vstupní části, která byla poměrně nedávno necitlivě přestavěna. Její úprava je v duchu původní stavby. Všechny  zachované hodnotné stavební prvky jsou ponechány.
 3. Nový dům je navržen s odkazem na původní stodolu a s obytným stavením tvoří jeden architektonický celek
 4. Stavební technologie je sjednocena – zdivo a stropy HELUZ, některé stropy  dřevěné, trámové. Ocelové konstrukce jsou odstraněny.
 5. Dispoziční řešení domu je předurčeno polohou nosných stěn, zbytečné malé místnosti a chodby jsou odstraněny. Jednotlivé místnosti mají optimální uspořádání a návaznosti. Využití podkroví je výrazně zvětšeno v rámci daného půdorysu, užitná hodnota domu je podstatně vyšší. Projekt vychází z podrobné znalosti potřeb investora a jeho rodinných poměrů. Projekt řeší dům pro ubytování trvalé, krátkodobě i pro tři generace. Využití původního stavení pro rekreaci je dořešeno pro maximální efektivnost investice – ubytovací kapacita původního stavení je zdvojnásobena při minimalizaci vynaložených finančních prostředků.

Závětří, zádveří Vstup do domu není jen otázka vstupních dveří. Správně

Barevnost v exteriéru Procházím-li některými čtvrtěmi některých měst, jímá mě závrať

Příhody z projektování I. - 1.díl Počátkem roku 2011 mne navštívil

Krb a televize Rád si prohlížím projekty rodinných domů. Překvapuje mě,