Náměstí Dřevohostice

Náměstí Dřevohostice

Návrh rekonstrukce náměstí městečka Dřevohostice. Doprava na náměstí je svedena do dvou směrů, centrální plocha je rozšířena a upravena bezbariérově. Uprostřed náměstí nová nástavba původní zakryté st
více...

Náměstí TGM - Přerov

Náměstí TGM - Přerov

Rekonstrukce náměstí TGM v Přerově. Celá plocha je řešena bezbariérově, stávající chodníky jsou rozšířeny a doplněny novou výsadbou stromů po všech stranách náměstí. Průjezd autobusové dopravy je o
více...


Popovice

Popovice

Zastavovací studie řeší přípravu území pro novou výstavbu 13ti rodinných domů. Řešení inženýrských sítí a komunikací je navrženo tak, aby při dalších etapách výstavby v této lokalitě bylo možno na
více...


U CIHELNY - Prostějov / Držovice

U CIHELNY - Prostějov / Držovice

Urbanistická studie řeší zástavbu 72 rodinných domů. Velikosti pozemků jsou navrženy v co největší škále od 650 - 1600 m2 pro samostatně stojící domy. Uliční síť je navržena okružná, bez po
více...

Přerov - Vinary

Přerov - Vinary

Návrh zástavby devíti rodinných domků.

Studie 2011
více...