Fitness - Přerov

Fitness - Přerov

Studie přestavby a dostavby objektu bývalé MŠ pro fitnes. Původní dva pavilony jsou doplněny přístavbou vstupní haly s barem a haly pro squash, která je zapuštěná 1,2 m pod terén. Pavilon původní k
více...


Hala - Lipník n/B

Hala - Lipník n/B

Hmota objektu je rozčleněna do 4 základních objemů - vlastní hala zastřešena obloukovou střechou je dominantou celé kompozice. Konstrukci vlastní haly tvoří železobetonové sloupy a obloukové, dřevě
více...