Velín

Návrh interiéru velínu a kanceláře vedoucího. Návrh interiéru řeší základní požadavek přehlednosti všech pracovišť a stálé vizuální kontroly všech monitorů z kanceláře vedoucího. Stoly jsou uspořádány v obloucích, v ose oblouku je umístěno okno kanceláře. Interiér je doplněn kruhovým jednacím koutem s doplňkovým pracovištěm pro externí pracovníky.


Soubory ke stažení